Annuleringsbeleid & annuleringsformulier voor goederen die als pakket kunnen worden verzonden

Annulering

Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch hun commerciële, noch hun zelfstandige beroepsactiviteit. Indien u ondernemer bent in de zin in de zin van § 14 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) bent en bij het sluiten van de overeenkomst uw commerciële of zelfstandige activiteit uitoefent, bestaat er geen herroepingsrecht. uw commerciële of zelfstandige activiteit uitoefent, bestaat er geen herroepingsrecht.

Intrekking

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De termijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (K-meral GmbH & Co KG, Sachsenweg 9, Hambau / Öko-Zentrum NRW / Halle 4, D - 59073 Hamm, Telefoon:+49 (0) 2381 - 905 9350, Fax: +49 - (0) 2381-90 59 310, e-mailadres: info@wunschlicht.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te ondertekenen herroepen, informeren. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken formulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de annulering

Als u dit contract annuleert, hebben wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering dan de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden) onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikte, tenzij anders uitdrukkelijk met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons van de annulering van deze contract. De termijn is in acht genomen als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. Voor goederen die niet als pakket kunnen worden verzonden, met name expeditiegoederen worden de kosten geschat op maximaal ongeveer EUR 95,00. U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling die niet noodzakelijk is voor de controle de aard, de eigenschappen en de werking van de goederen. De montage en installatie van verlichting op plafonds en muren is uitgesloten. Deze gaat verder dan het controleren van de eigenschappen en het functioneren en kan leiden tot het uitvoeren van waardevervanging.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet voor overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of vaststelling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Het herroepingsrecht geldt ook niet:
Voor consumenten die hun gewone verblijfplaats hebben in een land dat geen lid is van de EU of de EER op het moment van het sluiten van de overeenkomst, is het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van het UN-kooprecht en het Duitse consumentenbeschermingsrecht. uitsluiting van het UN-kooprecht en het Duitse recht inzake consumentenbescherming.

Modelformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Op
het bedrijf
K-meral GmbH & Co KG
Sachsenweg 9
Hambau / Öko-Zentrum NRW / Hall 4
59073 Hamm
+49 2381 9059310
E-mailadres: info@wunschlicht.de

Dit is zeker een vertaling. In geval van een geschil verwijzen wij naar de Engelse versie van het document. U kunt het hier bekijken: /en-gb/widerruf/

Typ hieronder de letters en cijfers
x

Kies uw coupon:

€ 51

Speciale korting
uit een waarde van de goederen van € 1017

€ 20

Speciale korting
uit een waarde van de goederen van € 509

€ 10

Speciale korting
uit een waarde van de goederen van € 255

€ 8

Korting voor nieuwe klanten
uit een waarde van de goederen van € 204

Uw couponcode

<

Voer de couponcode in op de winkelwagenpagina.

Uw coupon ⮝